Citius Altius fortiusAkademia Wychowania Fizycznego We Wrocławiu

AWF - Logo

Studia

Fizjoterapia

Fizjoterapia (wydział Fizjoterapii)

Fizjoterapia jest metodą leczenia polegającą na stosowaniu różnego rodzaju bodźców na organizm człowieka. Stosuje się ją w celu usunięcia urazów i dolegliwości, przywracania sprawności ruchowej.

Jaki jest idealny kandydat?

Interesuje się medycyną. Lubi pracę z ludźmi. Potrafi motywować. Jest cierpliwy i uznaje zasadę, że małymi krokami można dojść do każdego celu.

Co będę robić po skończeniu studiów?

Przywracać sprawność ruchową osobom, które ją utraciły. Będę mógł pracować w placówkach medycznych jako rehabilitant lub kierownik zespołów fizjoterapeutycznych. Będę tworzyć procedury i metody fizjoterapii. Będę widział uśmiech ludzi, którym moja pomoc pozwoliła samodzielnie wstawać z łóżka, chodzić lub podnosić szklankę.

Czego się nauczę?

Rozpoznawania urazów, planowania, przeprowadzania oraz kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej. Poza przedmiotami ściśle związanymi z fizjoterapią (np. anatomia, sterowanie ruchem, biomechanika) poznam zasady komunikacji niezbędne do prawidłowego kontaktu z pacjentami, techniki emisji głosu, muzykoterapię i wiele innych.

 System studiów:

 Informacja dotycząca realizacji praktyk dla studentów studiów zaocznych II stopnia - kierunek Fizjoterapia: student ma prawo do korzystania z bazy placówek leczniczych, z którymi Uczelnia ma podpisane umowy o organizacji praktyk zawodowych, w terminach wskazanych przez Uczelnię. Student ma prawo do samodzielnego wyboru innej placówki leczniczej w celu odbycia obligatoryjnej praktyki zawodowej, jeśli placówka spełnia wymogi programowe praktyki i nie obciąża finansowo Uczelni. Student ma prawo do ubiegania się o uznanie praktyki za odbytą i zaliczenie jej na podstawie poświadczenia o pracy w zawodzie fizjoterapeuty, stażu lub wolontariacie z dziedziny fizjoterapii.

Szczegółowe informacje można uzyskać w dziekanacie Wydziału:

 • e-mail: dziekanat.fizjoterapii@awf.wroc.pl
  studia stacjonarne:
  tel. (0-71) 347 3078, 347 3028, 347 3080
  studia niestacjonarne:
  tel. (0-71) 347 3073, 347 3080
  fax:
  (0-71) 347 3081

Terminy i warunki naboru na studia – rok akademicki 2014-15

docx Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

docx Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne