A

A

A

A

Citius Altius fortiusAkademia Wychowania Fizycznego We Wrocławiu

AWF - Logo

O uczelni

Katedra Fizjologii i Biochemii

Katedra Fizjologii i Biochemii prowadzi działalność dydaktyczną w ramach studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych na studiach zawodowych, magisterskich i doktoranckich. Prowadzi działalność badawczo-rozwojową wykonując prace naukowo badawcze i rozwojowe zlecane przez różne podmioty. Prowadzi działalność naukową w ramach grantów prac statutowych i własnych.

Telefon 71 347 3359

Fax 71 347 3036

51-612 Wrocław
al. I. J. Paderewskiego 35
bud. P-3, pok. 206

Jednostki podległe

Kierownictwo

prof. dr hab. Marek Zatoń

Teoria treningu, fizjologia sportu

bud. P-3, pok. 207

tel.71 347 3359

Sekretariat

mgr Ewa Górska - specjalista

206

tel.713473359

Działalność