Citius Altius fortiusAkademia Wychowania Fizycznego We Wrocławiu

AWF - Logo

O uczelni

Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej > Zakład Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Medycynie Zabiegowej i Onkologii

51-612 Wrocław
al. I. J. Paderewskiego 35
bud. P-4

KONSULTACJE Pracowników Katedry

Kierownictwo

prof. dr hab. Marek Woźniewski - Kierownik Katedry

Główne kierunki działalności naukowej koncentrują się wokół

  1. Oceny skuteczności zapobiegania zaburzeniom czynnościowym i przywracania sprawności psychofizycznej osób z przewlekłymi chorobami narządów wewnętrznych, po zabiegach operacyjnych oraz leczonych z powodu nowotworów złośliwych,
  2. Znaczenia aktywności fizycznej w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym
  3. Zmian w strukturze i czynności mięśni w przebiegu chorób cywilizacyjnych

3/5

tel.071 347 3055

Pracownicy

prof. dr hab. n. med. Piotr Dzięgiel - profesor

Działalność dydaktyczna

Wykłady:

  • Anatomia (kosmetologia, terapia zajęciowa)
  • Histologia (kosmetologia)
  • Farmakologia (fizjoterapia)
  • Podstawy fizjoterapii klinicznej w kardiologii i pulmonologii (fizjoterapia)


Zainteresowania naukowo-badawcze:

  • wpływ wysiłku fizycznego na proces karcinogenezy oraz progresję chorób nowotworowych
  • rola wysiłku fizycznego w procesie angiogenezy w różnych tkankach i narządach
  • wpływ ekstremalnego wysiłku fizycznego na zmiany w różnych tkankach i narządach

3/11

tel.71-7841354

dr Ryszard Jasiński - st.wykładowca

Fizjoterapia

-czego dotyczą zainteresowania naukowe i badawcze: Problematyka asymetrii układu zespoleń żył powierzchownych okolicy dołu łokciowego w kończynach górnych.

Diagnostyka funkcjonalna układu naczyniowego kończyn górnych u człowieka.

bud. P-4, pok. 3/6

tel.(+4871) 3473518

lek. med. Christopher Kobierzycki - wykładowca

(brak)

tel.71 347 3522

dr Iwona Malicka - adiunkt

Zainteresowania naukowe i prace badawcze:

ocena stanu psychofizycznego oraz skuteczność rehabilitacji osób leczonych z powodu nowotworów złośliwych

bud. P-4, pok. 3/15

tel.71-3473519

dr Maciej Mraz - st.wykładowca

Awans naukowy:

Rozprawa doktorska: Wyniki fizjoterapii oddechowej u chorych torakochirurgicznych w świetle badań spirometrycznych i gazometrycznych krwi

Promotor: prof. dr hab. n. med. Zdzisław Zagrobelny, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 1990 r.


Główny zakres działalności: Fizjoterapia w chirurgii i onkologii


Aktualne kierunki badawcze i zainteresowania naukowo - badawcze:

Fizjoterapia przed- i pooperacyjna w torakochirurgii

Zniekształcenia przedniej ściany klatki piersiowej - klatka piersiowa lejkowata, klatka piersiowa kurza. Usprawnianie po zabiegach korekcyjnych.

 

Działalność dydaktyczna:

Fizjoterapia w chirurgii

 


 

3/6

dr Eliza Rudzińska - adiunkt

Fizjoterapia

dr Katarzyna Siewierska - st.wykładowca

Fizjoterapia

3/15

tel.71-347 35 19

Działalność

Zajęcia dydaktyczne