Citius Altius fortiusAkademia Wychowania Fizycznego We Wrocławiu

AWF - Logo

O uczelni

Katedra Zespołowych Gier Sportowych > Zespół Koszykówki i Piłki Siatkowej

51-684 Wrocław
ul. Mickiewicza 58 (pawilon P-5)

Pracownicy

dr Marek Popowczak - Adiunkt, Kierownik Zespołu

Ukończył AWF we Wrocławiu, trener koszykówki I klasy, nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego,  menedżer sportu, instruktor: lekkoatletyki, pływania, gimnastyki sportowej, piłki nożnej,  piłki siatkowej.
Koordynator sekcji koszykówki KS AZS - AWF Wrocław.

Konsultacje:

poniedziałek 18:15 - 19:45
piątek 14:30 - 16:00
UWAGA! W niżej wymienionych terminach konsultacje rozpoczynają się o 17:30.

Terminy konsultacji dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych):
19.12.2014 r., 17:30 - 19:00,
9.01.2015 r.,   17:30 - 19:00.

UWAGA STUDENCI 2 ROKU, I STOPNIA, WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W 12.12.2014 r. odbędą się konsultacje praktyczne o godz. 16:00 w Sali Gier w budynku P5.
Konsulltacje mają na celu przygotować do testu sprawnościowego z koszykówki.

ul. Mickiewicza 58, pawilon P 5, p. 3/17A

tel.[71] 347 35 48

dr Marcin Ściślak - starszy wykładowca

Trener I klasy w piłce siatkowej, instruktor narciarstwa zjazdowego PZN, pływania, ratownik WOPR. Nauczyciel wychowania fizycznego. Członek Rady Trenerów Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej.

Koordynator sekcji piłki siatkowej KS AZS-AWF Wrocław.

Trener kadry wojewódzkiej juniorek młodszych.

Trener asystent Reprezentacji Polski Kadetek.

 

Konsultacje – semestr zimowy 2014/2015:

Wtorek              13.00-14.30

Środa                 10.00-11.30

          

 pdf Powołanie dra Marcina Ściślaka na trenera asystenta reprezentacji Polski kadetek w siatkówce 

 pdf Powołanie mgra Marcina Ściślaka

pdf Powołania na zgrupowania szkoleniowe PZPS 

 

ul. Mickiewicza 58, pawilon P-5, pok. 3/5

tel.[71] 347 35 46

dr Artur Struzik - asystent

Trener koszykówki II klasy, instruktor pływania, członek Polskiego Towarzystwa Biomechaniki.

Zainteresowania naukowe: biomechanika sportu (skok pionowy, plyometria, proporcje momentów sił antagonistycznych grup mięśni).

 

Konsultacje (semestr zimowy 2014/15):

środa          19:30-21:00

czwartek     12:00-13:30

 

Terminy konsultacji dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych):

18.10          13:00-14:30

22.11          13:00-14:30

29.11          13:00-14:30

03.01          13:00-14:30

 

Pawilon P-5, pok. 3/4

tel.71 347 35 51

Działalność

Ogłoszenia dydaktyczne


Teoria i Metodyka Koszykówki
(dr Marek Popowczak, dr Artur Struzik).
2014.09.23: studia stacjonarne, wydział WF, II rok, I stopnia, semestr III.
pdf Program z Teorii i Metodyki Gier Sportowych - koszykówka, II rok, WF, st. stacjonarne, I stopnia, semestr 3.
pdf Arkusz hospitacji zajęć. 
pdf Notatnik do zajęć z koszykówki.
pdf Test sprawności ukierunkowanej z koszykówki 
doc Arkusz oceny przygotowania i realizacji scenariusza lekcji.Teoria i Metodyka Koszykówki (dr Marek Popowczak, mgr Marcin Ściślak, mgr Kamil Świerzko).
2014.06.28: studia niestacjonarne (zaoczne), wydział WF, II rok, I stopnia, semestr III.
pdf Program z Teorii i Metodyki Gier Sportowych - koszykówki, II rok, WF, st. niestacjonarne (zaoczne), I stopnia, semestr 3.
Pozostałe dokumenty takie jak dla studentów studiów stacjonarnych.

Specjalizacja instruktorska z koszykówki - Instruktor Sportu (dr Marek Popowczak, dr Andrzej Dudkowski, dr Ireneusz Cichy).
2014.01.28: studia stacjonarne, WF, II rok i TiR, III rok
Termin i miejsce realizacji: piątek, godz. 16:00 - 17:30
pdf Program kursu Instruktor Sportu z koszykówki, WF, II rok, I stopnia, studia stacjonarne, semestr 3. 
pdf Program kursu Instruktor Sportu z koszykówki, WF, II rok, I stopnia, studia stacjonarne, semestr 4. 
pdf Notatnik do zajęć z koszykówki .
pdf Dzienniczek stażu instruktorskiego.

2014.01.28: studia stacjonarne, WF, III rok, semestr VI.
Termin i miejsce realizacji: wtorek, godz. 16:30 - 18:45, Sala Gier i sala 2/5 (budynek P5)
pdf Program kursu Instruktor Sportu z koszykówki, WF, III rok, studia stacjonarne, semestr 5.
pdf Program kursu Instruktor Sportu z koszykówki, WF, III rok, studia stacjonarne, semestr 6

Specjalizacja instruktorska z koszykówki - Instruktor Sportu (dr Marek Popowczak)
2014.06. 25.: studia niestacjonarne, WF
pdf Program kursu Instruktor Sportu z koszykówki, WF, II rok, studia niestacjonarne (zaoczne), semestr 4.
pdf Program kursu Instruktor Sportu z koszykówki, WF, III rok, studia niestacjonarne (zaoczne), semestr 5. 
pdf
 Program kursu Instruktor Sportu z koszykówki, WF, III rok, studia niestacjonarne (zaoczne), semestr 6. 

Zajęcia do wyboru - streetball.

2012.02.14: studia stacjonarne, wydział WF,  II rok, I stopnia, semestr 3.

Teoria i Metodyka Piłki Siatkowej
(mgr Marcin Ściślak, dr Ireneusz Cichy, dr Krzysztof Kałużny, mgr Sara Wawrzyniak, mgr Damian Pawlik).
2014.02.10: studia stacjonarne, WF, II rok, I stopnia.
Miejsce realizacji: budynek P5.
pdf Program z Teorii i Metodyki Piłki Siatkowej, WF, II rok, I stopień, st. stacjonarne, semestr 4.  
pdf Materiał na zajęcia. 
pdf Notatnik do zajęć z piłki siatkowej. 
pdf Arkusz hospitacji zajęć.
doc Arkusz oceny przygotowania i realizacji scenariusza lekcji. 

Test Sprawności Ukierunkowanej w Piłce Siatkowej
(dr Józef Wołyniec, dr Tomasz Seweryniak).
  pdf Test sprawności ukierunkowanej - piłka siatkowa. .

Teoria i Metodyka Piłki Siatkowej
(
mgr Marcin Ściślak, mgr Kamil Świerzko).
2014.02.10: studia niestacjonarne, WF, II rok, I stopnia.
Miejsce realizacji: Sala Gier (Hala Wielofunkcyjna)
 pdf Program Teorii i Metodyki Piłki Siatkowej, WF, II rok, st. niestacjonarne (zaoczne), I stopnia, semestr 4  

Specjalizacja instruktorska z piłki siatkowej - Instruktor Rekreacji (mgr Marcin Ściślak).
2014.03.06: studia stacjonarne, TiR, III rok.
Termin i miejsce realizacji: piątek, 15:30 - 17:45, budynek P5.
pdf
 Program dla kursu Instruktor Rekreacji, piłka siatkowa, TiR, III rok, studia dzienne. 

Specjalizacja instruktorska z piłki siatkowej - Instruktor Sportu (mgr Marcin Ściślak).
2014.02.20: studia stacjonarne, WF, II rok, I stopnia.
Termin i miejsce realizacji: piątek,  15:30 - 17:00, budynek P5.
pdf Program kursu Instruktor Sportu, piłka siatkowa, WF, II rok, studia dzienne, semestr 4.

2014.02.20 studia stacjonarne, WF, III rok, I stopnia
Termin i miejsce realizacji: czwartek, 17:00 - 19:15, budynek P5
pdf Program kursu Instruktor Sportu, piłka siatkowa, WF, III rok, studia stacjonarne, semestr 6.

2014.10.28 studia niestacjonarne, WF, II rok, I stopnia
Termin i miejsce realizacji: zgodnie z rozkładem zajęć
pdf Program kursu Instruktor Sportu, piłka siatkowa, WF, II rok, studia stacjonarne, semestr 3.

Zajęcia do wyboru: siatkówka plażowa.
2013.03.07: studia dzienne, TiR, II rok (dr Dariusz Mroczek, mgr Marcin Ściślak).
Miejsce realizacji: piątek,  boiska na Polach Marsowych.
pdf Siatkówka plażowa, TiR, II rok, studia dzienne, semestr 6. 
  
2013.03:07 sudia dzienne, Wydział Fizjoterapii (dr Dariusz Mroczek, mgr Marcin Ściślak).
Miejsce realizacji: piątek, boiska na Polach Marsowych.
pdf Siatkówka plażowa, Wydział Fizjoterapii, studia stacjonarne, semestr 4. 

 

Publikacje

Marek Popowczak
Najważniejsze z opublikowanych prac:
 • Popowczak M., Cichy I.: „Using exercises, plays and games with the ball for arousing empathy with secondary school students (examination report)”. Gymnic. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, vol. 37, no. 2, pp 91. , 2007
 • Popowczak M., Rzepa T.: „Motor activity with the ball as a means of aurousing empathy” [w] T. Koszczyc, M. Lewandowski, W. Starościak (red.). Education in a reformed school. WTN Wrocław, s. 125-131. , 2007
 • Popowczak M.: „Wykorzystanie aktywności ruchowej z piłkami w rozbudzaniu empatii i przygotowaniu zawodowym nauczycieli wychowania fizycznego”. Innowacje w Edukacji Akademickiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź. 2006
 • Popowczak M.: „ Influence of mobile activity with the ball on the formation of abilities of empthy with secondary school: girls”. Movement and Health, Opole University of Technology, Opole. 2006
 • Cichy I. Popowczak M.: „Propozycje wykorzystania piłek edukacyjnych na etapie kształcenia zintegrowanego w celu zwiększenia efektywności procesu dydaktycznego” [W:] St. Żak, M. Spieszny (red.). „Humanistyczny sens gier z piłką w wychowaniu fizycznym”, Monografia nr 8, MTNGS, Wrocław. 2008
 • Popowczak M., Cichy I.: "Zmiany poziomu empatii uczniów szkoły ponadgimnazjalnej uczestniczących w aktywności ruchowej z piłką", Rozprawy Naukowe nr 27, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław, 2009, s. 91-96
 • Cichy I., Popowczak M.: "Rozwój psychomotoryczny uczniów kończących pierwszą klasę szkoły podstawowej edukowanych programem tradycyjnym i nietradycyjnym", Rozprawy Naukowe nr 27, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław, 2009, s. 17-23
 • Cichy I., Rokita A., Popowczak M., Naglak K.: "Psychomotor development of grade I primary school children who are educated by means of traditional and non-traditional program". Antropomotoryka, 2010, vol. 19, 49: 45 - 55.
 • Kałużny K., Cichy I., Majorowski M., Popowczak M,: "Zainteresowania aktywnością ruchową uczniów klas pierwszych gimnazjum integracyjnego oraz gimnazjum ogólnego". Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 2011; nr 34; s.170-175

 • Popowczak M., Majorowski M., Cichy .I, Kałużny K.: "Poziom koordynacyjnych zdolności motorycznych uczniów biorących udział w programie Basketmania". Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 2011, 33; 25-30.

 • Cichy I., Rokita A., Kałużny K., Majorowski M., Popowczak M.: "Piłki edukacyjne "Edubal" w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi". Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 2011, 33; 156-165.

 • Popowczak M., Rokita A., Cichy I.: "Sprawność fizyczna uczniów szkoły ponadgimnazjalnej uczestniczących w zajęciach ruchowych z piłka rozbudzających empatię". Antropomotoryka, 2011, 54: 69-79.

 • Chmura P., Rokita A., Popowczak M., Cichy I.: "Reakcje układu krążenia w czasie lekcji wychowania fizycznego u uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej". Antropomotoryka, 2012, 58; 57-64.

 • Ściślak M., Rokita A., Popowczak M., Kołodziej M., Kałużny K.: "Zainteresowania grami sportowymi uczniów liceów ogólnokształcących". Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 2012, 39; 149-158.

 • Bolach E., Migasiewicz J., Popowczak M., Rokita A. (red.), Ropzrawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 2012, 39.

 • Popowczak M, Rokita A, Cichy I, Chmura P: "Poziom wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych a wyniki Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej dzieci w wieku 10 lat". Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu 2013, 40: 86 - 93.

 • Ściślak M, Rokita A, Popowczak M: "Secondary school students' interest in various forms of physical activity". Human Movement, 2013, 14; 11 - 19.

Artur Struzik
 
Najważniejsze z opublikowane prac:
Marcin Ściślak

Najważniejsze z opublikowane prac:
 • Ściślak M., Rokita A., Popowczak M., Kołodziej M., Kałużny K.: "Zainteresowania grami sportowymi uczniów liceów ogólnokształcących". Rozprawy Naukowe AWF we Wrocłwiu, 2012, 39; 149 - 158.
 • Ściślak M. Rokita A, Popowczak M: "Secondary school students' interest in various forms of physical activity". Human Movement, 2013, 14, 11 - 19.